Act-Age Wiki
Advertisement

Family

Rei Yonagi

Rui Yonagi

Studio Daikokuten

Sumiji Kuroyama

Yuki Hiiragi

Stars Agency

Chiyoko Momoshiro

Akira Hoshi

Arisa Hoshi

Yukiji Tezuka

Shinichi Amachi

Satsuki Meino

Death Island

Akane Yushima

Takemitsu Karasuyama

Masaki Minamoto

Tenkyu Theatrical Company

Araya Myojin

Yujiro Iwao

Nanao Sanzaka

Kametaro Aota

Sugikita High School

Arata Yoshioka

Hina Asahi

Ryoma Hanai

Princess Iron Fan

Hanako Yamanoue

Riku Ogami

Ichiko Asano

So Shiraishi

References


Navigation

Characters
Actors
Daikokuten
Kei Yonagi
Stars
Chiyoko MomoshiroAkira HoshiSen WakatsukiRyuugo DonoueRika MachidaSatsuki MeinoKanon Yamamori
Death Island
Takemitsu KarasuyamaAkane YushimaMasaki MinamotoKanna Kinashi
Tenkyu
Araya MyojinNanao SanzakaKametaro Aota
Iron Fan
Riku OgamiSo ShiraishiIchiko AsanoEiji YamaderaKen Watado
TV CM
Kotori HinamoriAoi Mizuno
MHK Taiga
Ren TamakiMimi AgasaNatsu NiinaKazuha Hio
Non-Actors
Professionals
Sumiji KuroyamaYujiro IwaoYukiji TezukaHanako YamanoueGoro InuiShinichi AmachiArisa HoshiYuki HiiragiShimizu
Civilians
Rei YonagiRui YonagiArata YoshiokaHina AsahiRyoma HanaiAyumi Arishima


Advertisement